Logo de la empresa

Castro de Punta de Cantodorxo en O Grove

Redacción revista eSmás | revista eSmás O Salnés Nº 22 Otoño 2022

Non foi ata o 1928 cando este xacemento empezou a ser recoñecido grazas aos estudos de Álvarez Limeses
Castro de Punta de Cantodorxo en O Grove

O castro de Punta de Cantodorxo data dos séculos IV e II A. C. Este atópase nun xacemento de especial interese arqueolóxico, xa que no mesmo espazo conviven unha necrópole (actualmente desaparecida pola cosntrución de edificacións), unha posible estrutura habitacional (posiblemente unha vila romana) e o castro.

Non foi ata o 1928 cando este xacemento empezou a ser recoñecido grazas aos estudos de Álvarez Limeses. O castro abarca unha superficie de 300 m2 alterados por elementos construtivos da época moderna. No mesmo atopáronse restos de tégulas e cerámicas romanas, duas sepulturas antropomórficas e muiños de man. Tamén destaca o sistema defensivo do castro, que complétase cunha terraza duns 90 metros.

Aínda que é un xacemento arquelóxico de gran valor histórico, o castro de Punta de Cantodorxo no está conservado nas mellores condicións. Dentro do catálogo de Patrimonio de O Grove, este é un dos xacementos máis populares do lugar. Pero o mesmo catálogo fai referencia ao deterioro deste espazo cando explica que: "debido ás condicións da vexetación non se observan estruturas visibles, como muros ou pavimentos, nin tampouco restos materiais".

A este documento pódese engadir o estudo sobre o medio rural grovense incluído no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que aludía ao patrimonio arqueolóxico da localidade e aos numerosos restos indica- tivos da ocupación desta área xeográfica. Deste modo dábaselle aos descubrementos arqueolóxicos da época paleolítica e romana a importancia que teñen. Este castro foi un dos xacementos en onde se fai máis énfase, pero aínda así, recolle que o castro presenta un alto grado de alteración causado polas actividades agrícolas e construtivas que se fixeron arredor.

Se decides pasarte polo castro de Punta de Cantodorxo poderas ver o cuncheiro que que se atopa nos arrodeores da zona, como tamén poderás ver os restos da posible necrópolis romana que se cree que chegou a existir na zona, hoxe en día desaparecida pola cosntrución de casas. 

É unha pena que botemos a perder a riqueza arqueolóxi- ca desta zona tanto polas construcións que se están facen- do arredor, como pola mala conservación dos xacementos que aínda se manteñen na zona. Nunca está de máis poder botar a vista atrás e lembrar de onde vimos, por iso, é fundamental que todos, dende o concello ata ás persoas, fagamos un esforzo por manter vivos estos tesouros arqueolóxicos.


Anunciantes en el número actual la revista eSmás:


Scroll to Top