Logo de la empresa

Coida a túa espalda

Xacobe Abal Fisioterapeuta | revista eSmás Vilagarcía Nº 37 Verano 2022

Ter unha boa postura é fundamental para non padecer afeccións na espalda
Coida a túa espalda

A día de hoxe existen moitos tipos de doenzas crónicas debido a problemas relacionados coa postura, que son causados por manter unha determinada postura durante un tempo prolongado. Na maioría dos casos adoitan darse en postos de oficina ou en estudantes, xa que teñen que soportar espazos de varias horas en sedestación (sentados). Por iso, é moi importante manter unha postura axeitada cando nos sentamos durante un largo período de tempo.

Debemos asegurarnos, en primeiro lugar, de colocar a nosa cadeira contra a parte de atrás de todo, e cos ombros inclinados cara a atrás, intentando darlle apoio á parte baixa das costas (zona lumbar).

De ser posible teremos que regular a altura da cadeira de forma que os pés cheguen a apoiarse completamente no chan, cun ángulo de 90° nos xeonllos.

O ideal sería ter onde apoiar os antebrazos, para evitar adiantar a cabeza e apoiarnos na mesa. Desta maneira manteremos unha boa postura, na que o noso corpo se verá capacitado para resistir un longo período sen ocasionar lesións que aparezan para quedarse tanto á altura da cadeira (ciático) coma a nivel de columna e, por conseguinte, dores cervicais que poden afectar en ombros, brazos, dor de cabeza ou vertixes, xa que debemos mirar o corpo coma un todo.

Un exercicio moi saudable sería realizar cada pouco tempo pequenas inclinacións, tanto de adiante a atrás coma cara aos lados, para manter a musculatura lixeiramente activa e así evitar contracturas de postura. Ata tal punto sería interesante que mesmo poderiamos acompañarnos dunha fitball (unha pelota grande de pilates) para sentarnos e obrigar a nosa musculatura a facer pequenas reaccións de equilibrio por ser unha base inestable. De todos os xeitos, debemos escoller unha dun tamaño que nos permita manter a cadeira e os xeonllos a 90° de flexión.


Anunciantes en el número actual la revista eSmás:


Scroll to Top