Logo de la empresa

Mulleres Salgadas

Redacción revista eSmás | revista eSmás O Salnés N 28 Primavera 2024

Os obxectivos de Mulleres Salgadas reflicten o seu amplo espectro de acción e o seu compromiso coa equidade.
Mulleres Salgadas

A Asociación de Mulleres Salgadas, inicialmente constituída en decembro de 2016 baixo o nome de "Asociación de Mulleres do Mar de Arousa", marca un fito como a primeira e única asociación de ámbito autonómico galego dedicada ás mulleres do sector pesqueiro. O seu compromiso coa igualdade e a inclusión, así como o seu enfoque multifacético, a posicionan como un referente tanto a nivel rexional como internacional na loita polos dereitos e o recoñecementoas, tanto a nivel individual como a través de diversas entidades como confrarías, empresas, asociacións culturais e cooperativas, Mulleres Salgadas representa unha diversidade de vozes e experiencias do mundo do mar. A súa inclusividade abarca todos os oficios e profesións do sector, o que lle outorga un carácter plural e reivindicativo, marcado explicitamente por un enfoque feminista nos seus estatutos.

A integración en AKTEA, Rede Europea de Organizacións de Mulleres da Pesca, así como a súa recente incorporación ao comité estratéxico, evidencia a súa proxección internacional e o seu compromiso coa cooperación e o intercambio de experiencias a nivel europeo.

Destacando a súa constante evolución e compromiso, desde maio de 2021, Mulleres Salgadas impulsou a creación dun Observatorio de Igualdade do sector pesqueiro galego, en colaboración coa Consellería do mar e a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Esta iniciativa busca abordar as desigualdades de xénero presentes no ámbito mariño, especialmente no que concerne á representación e participación das mulleres en postos de dirección e decisión.

Os obxectivos de Mulleres Salgadas reflicten o seu amplo espectro de acción e o seu compromiso coa equidade e o empoderamento das mulleres do mar. Desde a visibilización e apoio das súas contribucións ao sector e á sociedade en xeral, ata a promoción do patrimonio cultural mariño e a educación en igualdade, a asociación posicíonase como un axente activo na loita por unha sociedade máis inclusiva e xusta.

O respaldo unánime do Parlamento de Galicia á creación do Observatorio de Igualdade do sector pesqueiro galego, reflicte o recoñecemento institucional á labor e á relevancia de Mulleres Salgadas na promoción da igualdade de xénero nun ámbito tradicionalmente masculinizado.

En definitiva, Mulleres Salgadas emerxe como un faro de cambio e progreso no ámbito pesqueiro galego, liderando iniciativas que trascenden as fronteiras de xénero e contribuíndo activamente á construción dun futuro máis xusto e equitativo para as mulleres do mar. O seu compromiso coa igualdade e a inclusión, así como o seu enfoque multifacético, a posicionan como un referente tanto a nivel rexional como internacional na loita polos dereitos e o recoñecemento das mulleres no sector pesqueiro.

 

   

 

 

  

 


Anunciantes en el número actual la revista eSmás:


Scroll to Top