Logo de la empresa

O Grove nos anos 50

Redacción revista eSmás | revista eSmás O Salnés Nº15 - Invierno 2020

O Grove nos anos 50

Concello do Grove, 1950

Escaleiras a un embarcadoiro no Grove, 1959.

Casas na carballeira, década dos 50. 

Camiño en Meloxo, ano 1951.

Obras no cementerio municipal, 1956.

Matadoiro Municipal do Grove, anos 50.

A lonxa cun camión da época na entrada, ano 1954.

Concello do Grove no ano 1955. 


Anunciantes en el número actual la revista eSmás:


Scroll to Top