Logo de la empresa

Rehabilitación da Capela da Illa de Cortegada

Redacción revista eSmás | revista eSmás Vilagarcía Nº44 Primavera 2024

A rehabilitación da capela da Illa de Cortegada supón un paso importante na conservación do noso rico legado cultural.
Rehabilitación da Capela da Illa de Cortegada

A Xunta de Galicia está a realizar unha importante actuación na capela da Illa de Cortegada, cun investimento superior a 550.000€. En calquera caso, a rehabilitación da capela da Illa de Cortegada supón un paso importante na conservación do noso rico legado cultural e no fomento do turismo sostible na rexiónicas.

Os traballos que se están a levar a cabo inclúen a reconstrución da bóveda de canón do presbiterio, así como das partes dos muros derrubados da capela, recuperando as pezas de cantería existentes. Ademais, está prevista a limpeza e o rexuntado da cantería dos muros, así como a limpeza do interior da capela e a súa posterior restauración con morteiro de cal tradicional ou encalado, conservando os restos de policromía existente.

Tamén se están a realizar traballos de saneamento e drenaxe do pavimento interior da capela, así como a colocación de novas carpinterías de madeira nas portas e acristalamento nas fiestras, garantindo a necesaria ventilación do interior.

 

 

 

Unha das actuacións máis significativas é a execución dunha nova cuberta, que sen dúbida dará unha nova vida a esta edificación emblemática da illa de Cortegada, con tanta historia entre as súas paredes. Esta nova cuberta contará cunha estrutura de madeira, entaboado de castiñeiro, illante térmico e placas onduladas de fibrocemento sen amianto, rematada exteriormente con tella curva cerámica.

Ademais, está prevista unha investigación arqueolóxica de todo o conxunto e o acondicionamento do exterior da capela, adro, escaleiras e espazo que ocupaba o antigo hospitaliño.

Estes traballos están a desenvolverse con normalidade e segundo a programación establecida, agardándose que rematen no terceiro trimestre do ano. Esta rehabilitación non só contribuirá á conservación do patrimonio cultural galego, senón que tamén promoverá o turismo e o desfrute responsable deste espazo único nas Illas Atlánticas.

É importante destacar que o uso final ao que irá destinada a antiga capela aínda non está totalmente definido.  En calquera caso, a rehabilitación da capela da Illa de Cortegada supón un paso importante na conservación do noso rico legado cultural e no fomento do turismo sostible na rexión.

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Anunciantes en el número actual la revista eSmás:


Scroll to Top